CRM-software voor de marketing

Marketing is een van de kerngebieden van CRM-software en is een centrale operationele functie in allerlei soorten bedrijven. Hieronder willen wij bekijken hoe en op welke gebieden een CRM-systeem marketing ondersteunt en verrijkt. Speciale aandacht moet uitgaan naar de verschillende functies van CRM-software voor marketing.

Marketing in bedrijven

Marketing is een belangrijk onderdeel van het totale ondernemersproces en kan ook worden omschreven als een operationele functie. Het marketingproces kan ook als volgt in kaart worden gebracht als een marketingplan:

 • Identificatie van kansen (bijvoorbeeld door markt-, klant- of concurrentieanalyse),
 • doelen stellen
 • selectie van geschikte marketingstrategieën,
 • Implementatie van de strategieën via de marketingmix en
 • controle op succes.

Meetbare marketingresultaten met KPI‘s

Het definiëren van KPI's is met name relevant voor het stellen van doelen en het later monitoren van succes.

"Je kunt niet beheren wat je niet kunt meten" - Peter F. Drucker (Amerikaanse econoom en pionier van de moderne managementtheorie).

Eerder gedefinieerde key performance indicators kunnen vervolgens worden gevolgd met behulp van het CRM-systeem. Voorbeelden van marketing-KPI's zijn:

 • CPA (kosten per acquisitie),
 • CPL (kosten per lead),
 • ROI (rendement op investering)
 • omzet- of omzetdoelstelling,
 • Doelconversiepercentage,
 • CLV (Customer Lifetime Value of klantwaarde),
 • Bestelwaarde of
 • CTR (Click-Through-Rate)

CRM voor marketing

Klantrelatiebeheer beschrijft een strategie voor het systematisch ontwerpen van alle interacties en relaties tussen een bedrijf en zijn (potentiële) klanten. Hiervoor worden tegenwoordig CRM-systemen gebruikt. Marketing is een van de kerntaken van een CRM-systeem. Naast marketing kan CRM ook de volgende toepassingsgebieden bestrijken:

 • klantenservice,
 • contactbeheer,
 • callcenter,
 • projectmanagement en
 • rapportages.

Voordelen van CRM-software voor de marketing

Door gebruik te maken van adequate CRM-software voor marketing, behalen bedrijven tal van voordelen. Zo krijgen ze via een uniforme, uitgebreide database 360° zicht op hun eigen klanten. Bovendien kunnen ze klanten beter targeten met gepersonaliseerde campagnes en aanbiedingen. Op deze manier worden belangrijke kengetallen verbeterd. Al met al is het voor bedrijven mogelijk om hun marketingprocessen te optimaliseren door gebruik te maken van CRM-software en zo hun eigen omzet te vergroten en tegelijkertijd de marketingkosten te verlagen.

Campagnebeheer met CRM

Met CRM-software kunnen bedrijven marketingcampagnes ontwerpen, implementeren en evalueren. Met behulp van een holistische CRM-oplossing is dit zelfs mogelijk over meerdere kanalen vanuit een centraal platform. Zo hoeven marketingmedewerkers geen gebruik te maken van losse oplossingen, is dubbel en driedubbel dataonderhoud niet meer nodig en is alle informatie op één centrale plek beschikbaar.

Interfaces voor online campagnes

Veel CRM-systemen maken het ook mogelijk om externe tools voor campagnebeheer, zoals Google Ads, aan te sluiten. Alle gegevens worden vervolgens naadloos overgedragen via de interface of de plug-in en zijn beschikbaar voor alle medewerkers die betrokken zijn bij het CRM-systeem.

Cross-channelmarketing

Cross-channelmarketing gaat over het op één lijn brengen van berichten over alle marketingkanalen om de klant een uniforme, consistente ervaring te bieden. Zeker in het tijdperk van digitalisering, waarin verschillende online kanalen aan belang winnen voor marketing, neemt ook het belang van cross-channelmarketing toe.

Overwin uitdagingen met CRM

Een van de belangrijkste uitdagingen van cross-channelmarketing zijn datasilo's. Om een holistische benadering te creëren en een consistente klantervaring te kunnen bieden, moeten deze worden doorbroken. Dit kan met behulp van CRM-software. Net als voorheen kunnen hier de gegevens voor verschillende kanalen afzonderlijk worden beheerd. Het is echter ook mogelijk om ze samen te brengen en de resultaten centraal te evalueren via verschillende kanalen.

Dynamische content

Dynamische inhoud (ook dynamische inhoud) beschrijft inhoud op websites die zich automatisch aanpast aan verschillende, vooraf gedefinieerde omstandigheden. Dit kunnen bijvoorbeeld gebruikerssignalen zijn. Functies uit dit gebied zijn dan ook ondergeschikt aan online marketing.

Gebruikers persoon aanspreken

Hiermee kunnen bedrijven websites aanpassen aan hun gebruikers. Op deze manier is het mogelijk om (potentiële) klanten gerichter aan te spreken en beter te bereiken. Dit gebeurt automatisch op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Zo is het mogelijk om aan bestaande klanten andere content te tonen dan aan mensen die voor het eerst hun eigen webshop bezoeken.

Event marketing

Evenementenbeheer kan ook worden opgevat als een vorm van marketing; Het beschrijft echter ook een onafhankelijke sector. Zo is er ook branchespecifieke CRM-software voor eventmanagement. Als marketingaanpak wordt het vaak eventmarketing genoemd. Een evenement wordt gebruikt om een specifiek product of dienst te promoten. Dit is echter niet de primaire focus van het evenement. Toch is het alomtegenwoordig. In plaats daarvan gaat het vooral om het emotioneel aanspreken, activeren en motiveren van het publiek door middel van een evenement. Eventmarketing volgt dus een ervaringsgerichte aanpak.

CRM-Software voor eventmarketing

Met behulp van CRM-software voor eventmarketing kunnen alle belangrijke fasen van eventmarketing worden afgedekt: van het identificeren van de doelgroep tot het versturen van uitnodigingen en het plaatsen van advertenties via e-mail of social media tot het meten van succes. Het verzamelen van gegevens op locatie kan worden vereenvoudigd door gebruik te maken van mobiele CRM-software. In tegenstelling tot andere marketingmaatregelen heeft eventmarketing als voordeel dat (potentiële) klanten heel dicht bij een product of merk kunnen komen en er idealiter een andere band mee kunnen opbouwen.

Corporate Identity Management

Corporate identity management houdt zich bezig met de ontwikkeling van een holistische bedrijfsidentiteit. Idealiter zou dit moeten resoneren met elke klantcommunicatie. Op dit punt wordt ook het verband met cross-channelmarketing duidelijk. Het doel is om via elk kanaal een uniforme, consistente huisstijl te communiceren. Binnen de CRM-software kan dit bijvoorbeeld met behulp van templates die kunnen worden aangevuld met elementen van uw eigen huisstijl, zoals het bedrijfslogo.

Loyaliteitsprogramma's in CRM

Loyaliteitsprogramma's zijn gericht op het vergroten van de klantloyaliteit. De achtergrond is dat het werven van nieuwe klanten beduidend duurder is dan het behouden van bestaande klanten. Een voorbeeld van klantloyaliteitsprogramma's is het verzamelen van loyaliteitspunten via klantenkaarten, dat vaak wordt gebruikt in de detailhandel.

Voorbeeld: POS-interfaces in de detailhandel

Hierbij is het van belang dat de juiste hard- en software, in het geval van retail de kassa met het kassasysteem, het klantloyaliteitsprogramma ondersteunt. Dat kan met moderne kassasystemen voor de detailhandel. Niettemin dienen bedrijven hiermee rekening te houden bij het zoeken naar een geschikt CRM-systeem, zodat de gegevens direct naar het CRM-systeem kunnen worden overgedragen en het betreffende klantenbestand kunnen worden verrijkt en voor analysedoeleinden kunnen worden gebruikt.

Marketing automation

In het tijdperk van digitale transformatie speelt de softwarematige automatisering van processen een belangrijke rol. Dit geldt voor zowel productie- als CRM-processen. Een van de bekendste voorbeelden van automatisering op het gebied van klantrelatiebeheer is marketingautomatisering. Marketingautomatisering is een op software gebaseerde methode voor het automatiseren van marketing- en verkoopprocessen.

…Met CRM-software

In het CRM-systeem worden gebruikersprofielen verrijkt met informatie op basis van hun veroudering om geautomatiseerde campagneprocessen op te zetten die persoonlijk klantcontact mogelijk maken. Het doel van marketingautomatisering is dan ook om met zo min mogelijk inspanning klanten zo individueel mogelijk aan te spreken.

E-mailcampagnes en SMS-marketing

Succesvolle e-mail- en sms-marketing bestaat niet alleen uit directe reclameboodschappen. Nuttige inhoud waarmee potentiële klanten zich kunnen identificeren, maakt ook deel uit van holistische e-mail- en sms-marketing. Ook hier ligt de focus op het opbouwen van een langdurige relatie met de klant. Constante, irritante reclame-e-mails moeten daarom worden vermeden. Het gaat om het creëren van relevante inhoud die de klantbetrokkenheid stimuleert.

E-Mailsoftware en een nieuwsbrieftool

Om holistische marketing mogelijk te maken, moet een interface naar e-mailprogramma's beschikbaar zijn. Als u uw eigen nieuwsbrief onderhoudt, kan een interface naar een nieuwsbrieftool ook voordelig zijn. SMS-marketing wordt ook minder belangrijk omdat sms-berichten minder belangrijk worden. In plaats daarvan komt communicatie via sociale netwerken steeds meer in beeld.

Social Media Marketing

Social media marketing beschrijft strategieën en tactieken waarmee bedrijven sociale media gebruiken om organisatiedoelen te bereiken. Dit doen ze door waarde te creëren en te communiceren voor stakeholders. Tot de stakeholders behoren niet alleen (potentiële) klanten, maar ook:

 • mogelijke werknemers,
 • bloggers
 • beïnvloeders,
 • journalisten of
 • het publiek.

Veel moderne CRM-systemen maken het koppelen van sociale mediakanalen mogelijk om succesvolle cross-channelmarketing aan de softwarekant te ondersteunen. Bedrijven die zich voorbereiden op een CRM-systeem moeten daarom nadenken over welke social media-kanalen relevant zijn voor hun eigen marketingstrategie of welke kanalen al in gebruik zijn en dienovereenkomstig moeten worden aangesloten op het CRM-systeem.