Cloud

Steeds meer bedrijven gebruiken CRM in de Cloud. Lees hoe dit precies werkt en wat de Cloud eigenlijk is. Als eerste willen we ons richten op algemene termen om te begrijpen hoe CRM-systemen werken en waarom het gebruik ervan in de cloud uiteindelijk heel logisch is.

Lees hier alles over Cloud CRM

Wat is CRM? - Een definitie

CRM staat voor customer relationship management. De centrale taak van CRM is het beheren, onderhouden en uitbreiden van de relatie van een bedrijf met zijn klanten.

Het gaat hierbij niet alleen om het bevredigen van klantbehoeften, maar ook om klantloyaliteit op lange termijn en kennis van toekomstige ontwikkelingen in klantbehoeften.

CRM-systemen ter ondersteuning

CRM-systemen zijn bedrijfssoftwaretoepassingen die worden gebruikt om de klantrelatie in een ondernemende context te onderhouden, beheren en organiseren. Uiteindelijk is een CRM-systeem niets meer dan software die specifiek is gericht op klantrelatiebeheer, waarbij een gestructureerde en, indien nodig, geautomatiseerde verzameling van alle klant- en contactgegevens wordt uitgevoerd in een centrale database.

Alle gegevens in een centrale database

Deze centrale opslag van alle klantgegevens op één centrale locatie heeft verschillende voordelen. Als een klant bijvoorbeeld een specifieke aanvraag heeft, heeft de servicevertegenwoordiger direct toegang tot de volledige contactgeschiedenis met de klant en kan deze dus meer voldoen. Hij heeft toegang tot lopende orders, openstaande facturen of zelfs klachten.

Sneller en beter reageren

Hierdoor kan de dienst sneller en beter inspelen op de specifieke wensen van de klant, wat uiteindelijk leidt tot een hogere klanttevredenheid en sterkere klantloyaliteit. Het is echter niet alleen de klantenservice die profiteert van de centrale opslag van alle klantgegevens op één centrale locatie.

Marketing en verkoop profiteren ook

Ook marketing en sales profiteren hiervan. Namelijk wanneer de klantgegevens systematisch worden geëvalueerd. Daarnaast worden speciale analysetools gebruikt, die bijvoorbeeld de kenmerken van een bepaalde groep klanten in het koopgedrag onderzoeken, wanneer het beste moment voor aanbiedingen is gekomen of hoe welke groep op welk soort reclame reageert.

Modules met veel functies

Deze resultaten stellen bedrijven in staat om veel individueler in te spelen op de behoeften van individuele klanten. Toekomstige ontwikkelingen kunnen ook beter worden voorzien en daarop worden ingespeeld. Technisch gezien bestaat een CRM-systeem soms uit verschillende modules met verschillende functies. De modules in een standaard CRM zijn:

  • contact
  • klantenservice
  • marketing
  • projectmanagement
  • rapportages

Al deze modules bestrijken een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in klantrelatiebeheer. Met een CRM-systeem beveiligt een bedrijf een holistische tool voor het beheren van verschillende taken van klantbeheer. Maar CRM-systemen kunnen veel meer dan de hier genoemde. In combinatie met een ERP-systeem liggen de mogelijkheden vele malen hoger. Maar daarover later meer.

Welke database is de juiste?

Als een bedrijf een CRM-systeem wil gebruiken, rijst meteen aan het begin de vraag naar de locatie van het systeem en de gegevens. Er zijn hier in wezen twee of drie verschillende modellen. Ofwel kiest het bedrijf voor een CRM-systeem in de cloud, een lokaal systeem dat op zijn eigen servers wordt bediend, of een systeem dat wordt bediend op gehuurde servers van een provider.

Waarom de cloud

Hieronder willen we ons wijden aan de eerste optie en kijken wat het betekent om een CRM-systeem uit de cloud te halen. Enerzijds gaat het om de onderliggende technologie van de cloud en anderzijds om de daaruit voortvloeiende voordelen die een bedrijf daaruit kan halen.

Wat is de cloud? - Een definitie

Cloud computing beschrijft een IT-infrastructuur die meestal via internet beschikbaar wordt gesteld. Dit omvat opslagruimte, rekenkracht of zelfs applicatiesoftware als service. Dit laatste wordt vaak aangetroffen door de afkorting "SaaS", wat niets meer betekent dan Software as a Service. En dat is waar cloud CRM om draait.

CRM Cloud en kosten

De CRM-software wordt via een webtoegang toegankelijk gemaakt voor de gebruiker in een cloud en de gebruiker kan daar het systeem gebruiken. De gegevens die worden gebruikt om het systeem te voeden, worden opgeslagen in de cloud en niet op de eigen servers. In de meeste gevallen betalen gebruikers een maandelijks bedrag voor het gebruik van de cloudservice aan de respectieve leverancier van de software, of.dem cloudoperator.

Redenen om SaaS te gebruiken

Uiteindelijk rijst de vraag waarom bedrijven hun CRM-systeem daadwerkelijk in de cloud gebruiken. U slaat immers uw volledige gegevens op een server van derden op, die meestal in andere Europese landen is gevestigd. Er zijn hier een aantal vragen gesteld op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Maar daarover later meer. Dus wat zijn de echte redenen om een CRM-systeem vanuit de cloud te gebruiken?

Lage initiële investering in de cloud

De toegevoegde waarde voor bedrijven om het CRM-systeem in een cloud te ervaren, bestaat voornamelijk uit de meestal lagere kosten, de aanzienlijk lagere inspanning bij de introductie en de eliminatie van hun eigen onderhoud van de hardware en software. Vooral kleinere bedrijven zonder eigen IT-afdeling en uitgebreide infrastructuur profiteren van het Software-as-a-Service-model.

Geen eigen servers nodig

Een lokaal CRM-systeem vereist een uitgebreid serverlandschap op zich, waarvan de capaciteiten en de beschermende maatregelen zeer uitgebreid moeten zijn. Grotere bedrijven kunnen deze garanderen, maar ze maken vaak gebruik van de service die cloudproviders op dit moment bieden.

Beveiliging een belangrijk probleem

Omdat ze erg graag de veiligheid van hun eigen datacenters willen garanderen. Op deze manier nemen ze verschillende beschermende maatregelen, zowel technisch als fysiek. Met al deze maatregelen is de cloud meer dan alleen een geldige optie. Omdat het gebruik van deze. Maakt bedrijven veel flexibeler.

Flexibiliteit in de cloud hoger

Als u kiest voor een lokaal CRM-systeem, is dit niet alleen een aanzienlijke investering, het is ook een langetermijnverplichting voor dit systeem. Als dit zijn grenzen bereikt of als de bedrijfsprocessen aanzienlijk veranderen, moeten er verdere dure aanpassingen aan worden gedaan.

Dit is niet het geval met Software-as-a-Service. Als het systeem niet meer voldoet aan de eisen van het bedrijf, is overschakelen naar een nieuw CRM-systeem veel eenvoudiger en brengt het lagere kosten met zich mee. Over het algemeen worden veel van de voordelen van de cloud weerspiegeld in de onderliggende kosten.

Gebruik de diensten van de cloudoperator

Het is niet nodig om zwaar te investeren in een uitgebreid hardwarelandschap en het is niet nodig om het systeem zoveel mogelijk te onderhouden en te installeren. Deze worden gedaan door de cloudoperator, die ook verantwoordelijk is voor continue updates en upgrades. Dit alles zou moeten worden gedaan met een lokaal CRM-systeem zelf.

Mobiele beschikbaarheid van het CRM-systeem

Een ander voordeel van het gebruik van een CRM-systeem vanuit de cloud is de constante en locatieonafhankelijke beschikbaarheid van alle gegevens uit het systeem, waardoor grote bedrijven uiteindelijk kunnen overschakelen naar een cloudgebaseerd systeem. Met mobiele versies van het CRM-systeem is het systeem ook gemakkelijk toegankelijk voor onderweg.

Zorgen over cloudgebruik

Naast veel positieve aspecten van het gebruik van de cloud, zijn er echter ook enkele zorgen over. Naast de eerder aan de orde gestelde gegevensbeschermingsproblemen, die voortvloeien uit het gebruik van cloud CRM, zijn deze meestal te wijten aan het lagere aanpassingsvermogen van het systeem zelf.

Minder aanpassingen mogelijk

In de cloud zijn CRM-systemen een tijdje minder aanpasbaar. Individuele aanpassingen zijn niet altijd mogelijk. Veel CRM-systemen in de cloud bieden echter tal van functies die alles dekken wat een lokaal systeem kan dekken. Er zouden zeer specifieke vereisten moeten zijn om het gebruik van een lokaal CRM-systeem te rechtvaardigen.

Cloud niet per se goedkoper

Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten, hoewel deze niet noodzakelijkerwijs lager zijn dan in het geval van een lokale oplossing. Integendeel, ze zijn gewoon anders verdeeld. Terwijl u hoge initiële investeringen omzeilt, betaalt u een bepaalde maandelijkse bijdrage voor het gebruik van het systeem, die zich kan ophopen om de kosten van een lokale oplossing op de lange termijn te overschrijden.

Conclusie - Cloud beter dan on-premise?

Dus of een bedrijf zijn CRM-systeem in de cloud moet gebruiken of liever on-premises, hangt af van veel verschillende factoren. Aan de ene kant moet worden verduidelijkt of het bedrijf de capaciteit heeft om een CRM-systeem lokaal te bedienen. Aan de andere kant bepalen de gewenste functies en de nodige individuele aanpassingen welke oplossing uiteindelijk de betere keuze is.

Beter dan zijn reputatie

In ieder geval moet je bij het kiezen voor of tegen de cloud afwegen of de voordelen opwegen tegen de nadelen en of de kritiek op de cloud echt zo zwaar weegt. Omdat je vaak de nadelen overschat en de verschillende voordelen onderschat. De cloud biedt veel, vooral kleinere bedrijven, een uitstekende gelegenheid om hun eigen klantrelatiebeheer aanzienlijk te verbeteren en te professionaliseren.