Online CRM systeem

Online CRM systeem

Wat is een online CRM-systeem en wat de voordelen daarvan zijn lees je hier. Een Online CRM systeem kan overal ter wereld worden gebruikt zolang er een internetverbinding is.

Een online CRM-systeem biedt verschillende voordelen en kan bedrijven helpen hun klantrelaties verder te verbeteren. Maar wat is precies de toegevoegde waarde van een CRM-systeem in de Cloud vergeleken met een lokaal systeem? 

De locatie van een CRM-systeem speelt vandaag de dag een belangrijke rol. Hieraan zijn verschillende factoren verbonden die de manier waarop een bedrijf werkt bepalen. In dit artikel willen we laten zien wat de fundamentele verschillen zijn in de keuze van de opslaglocatie, wat de voordelen en wat zijn de nadelen van elke methode en waarom vooral kleine en middelgrote bedrijven meestal goed worden geadviseerd bij het kiezen van een online CRM-systeem. 

Cloud, op locatie of op zijn minst lokaal?

Maar eerst en vooral willen we ingaan op de vraag welke soorten installaties geschikt zijn voor CRM-systemen. Afhankelijk van de gestelde doelen moeten organisaties een CRM-systeem kiezen in de Cloud, op locatie, op hun eigen servers of een gehost systeem. Elk van deze typen implementatie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Daarom is in de eerste plaats de beslissing voor of tegen een van deze typen installaties van het grootste belang. Op dit moment willen we intensiever ingaan op online CRM-systemen, dat wil zeggen die systemen die zijn opgeslagen in de Cloud.

Online CRM biedt voordelen

Bij dit type implementatie huurt de gebruiker van de respectieve provider naast de licenties voor het eigenlijke CRM-systeem ook de rekenkracht en opslagcapaciteit voor de gegevens. Het doorslaggevende voordeel is dat de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de hardware en geen eigen IT-infrastructuur hoeft te bouwen met dure servers. Daarom zijn zelfs de initiële kosten van een online CRM aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld een implementatie op hun eigen servers. De software is direct beschikbaar en kan eenvoudig en snel worden gebruikt via een internetverbinding.
Dit heeft ook het voordeel dat Cloud CRM-systemen veel flexibeler zijn, omdat licenties gemakkelijk kunnen worden toegevoegd of geannuleerd, afhankelijk van hoe de vraag in het bedrijf momenteel is. Cloudsystemen kunnen ook worden aangepast aan de wensen van de klant met betrekking tot de gewenste functies, zodat uiteindelijk verschillende licentiemodellen met meer of minder reikwijdte de regel zijn. Aanpassing waarbij wijzigingen in de broncode moeten worden aangebracht, is echter vaak niet gemakkelijk mogelijk, wat een nadeel is voor online CRM-systemen. Het Cloud-CRM-systeem van vandaag is echter zo uitgebreid dat aan vrijwel alle behoeften kan worden voldaan.

Geen onderhoud meer

Alle upgrades en updates worden geleverd door de leverancier. Deze kosten zijn vaak al opgenomen in het service level agreement (SLA) waardoor dergelijke diensten worden gedekt. Dit is een uitkomst voor bedrijven zonder eigen IT-afdelingen of die nodige interne expertise missen. Met een installatie op de eigen servers is men ook verantwoordelijk voor het constante onderhoud op eigen gezag, wat, als de benodigde technische kennis niet aanwezig is, kan leiden tot dure servicekosten.

Beveiliging in de Cloud

Vaak komt het onderwerp veiligheid aan bod in het debat over de locatie. Als de gegevens zich in de Cloud bevinden, moeten de beveiligingsmaatregelen van de Cloudprovider worden vertrouwd. Maar voor alle zorgen moet worden opgemerkt dat dergelijke grote Cloudproviders enorme middelen besteden aan de beveiligingsinfrastructuur om ervoor te zorgen dat alle daarin opgeslagen gegevens echt veilig zijn. Online CRM-systemen moeten ook voldoen aan wettelijke vereisten en bijvoorbeeld voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Leveranciers van Cloudservices zijn goed van op hoogte en daarom creëren ze het noodzakelijke raamwerk voor dergelijke vereisten, evenals voor de beveiliging in het algemeen. 

Dus waarom zou u als bedrijf beslissen? Welnu, het hangt van verschillende factoren af. Van de kosten, via het gebruik tot de flexibiliteit van de respectieve implementatietypes, het moet worden gewogen, wat past bij de doelstellingen van het respectieve bedrijf. In elk geval moeten bedrijven goed worden geïnformeerd voordat ze beslissen over of tegen een bepaalde soort, omdat deze beslissing veel meer beïnvloedt dan alleen de plaats waar gegevens worden opgeslagen. Ook de manier van werken wordt erdoor beïnvloed.

Lees meer over:
Cloud CRM Online CRM

Big data en CRM, gaat dat samen?

In de digitale wereld is Big Data het gene wat organisaties doen groeien. Wij leggen u graag uit hoe Big Data samen met CRM meer omzet kan betekenen voor bedrijven.

Lees verder

CRM voor verzekeraars

CRM helpt verzekeraars om klantcontact te optimaliseren. Wij leggen u uit hoe dit mogelijk is.

Lees verder