Nadelen Cloud CRM

Nadelen Cloud CRM

De nadelen van een Cloud CRM zijn voornamelijk gebaseerd op beveiliging, wettelijke voorschriften en privacy. Lees hoe je hier goed mee omgaat.

Om een realistisch beeld te geven van Cloud CRM bespreken we naast de talloze voordelen die een CRM-systeem in de Cloud kan hebben ook enkele nadelen. Steeds vaker zijn CRM-systemen enkel in de Cloud beschikbaar. Daarbij worden IT-diensten zoals gegevensopslag, rekenkracht en applicatiesoftware uitbesteed, zodat men zich niet bezig hoeft te houden met ontwikkelen en onderhouden van eigen software en hardware. Naast verschillende voordelen die uit deze benadering voortvloeien, zijn er echter ook enkele nadelen, die we hieronder zullen bekijken. 

Gegevensbeveiliging 

Een belangrijk punt, en dat waar de meeste mensen aan denken als een tegenargument voor een Cloud CRM-oplossing, betreft gegevensbeveiliging. Het feit dat de gegevens van een bedrijf staan opgeslagen op de server van een Cloudprovider brengt een aantal beveiligingsproblemen met zich mee. 
Deze manifesteren zich vooral op twee niveaus. Enerzijds met betrekking tot veiligheidsproblemen en de ontoegankelijkheid van servers door derden zoals cybercriminelen. Aan de andere kant de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming die moeten worden gegarandeerd voor hosted partijen uit het buitenland.

Beveiligingsstructuur van Cloudproviders

Vaak wordt de vraag gesteld hoe veilig de gegevens in de Cloud van een host echt zijn. Waarschijnlijk heeft u wel eens wat gehoord over aanvallen op servers van bekende Cloudproviders zoals Amazon of Google. Het feit is echter dat ze veel doen om zichzelf te beschermen tegen aanvallen. Ten slotte is de beveiliging van de aangeboden Cloud een van de belangrijkste verkoopargumenten van deze providers. Daarom investeren ze enorme sommen geld in een bijbehorende beveiligingsinfrastructuur en herkennen ze de potentiële kwetsbaarheden meer dan hackers ze ontdekken. Bijna geen enkel bedrijf kan hetzelfde claimen vanuit zijn eigen IT-infrastructuur en vergelijkbare beveiligingsmaatregelen bieden. Maar op dit punt moet ook worden opgemerkt dat de servers van bekende providers zeer populairdere doelen zijn voor cybercriminelen.

Besteed aandacht aan wettelijke voorschriften

Een ander punt betreft het privacy beleid en de openlijke openbaarmaking van gegevens aan derden. In de gebruiksvoorwaarden van veel Cloudproviders, vooral die uit andere EU-landen, wordt erop gewezen dat account- en registratiegegevens zoals naam, adres, e-mail en dergelijke worden gedeponeerd en aan derden worden verstrekt voor verkoop. Dit gebeurd ook dikwijls bij Cloud leveranciers. Op dit moment is voorzichtigheid geboden en moet u zich vooraf informeren over de gebruiksvoorwaarden van elke provider. Over het algemeen kiest u op dit moment alleen een provider als u dit kunt vertrouwen. Het helpt om aandacht te schenken aan de onderwerpen  transparantie van facturering, service en consulting services van de provider en de beveiligings- en compliance-richtlijnen van de provider.

Afhankelijkheid van de provider

Naast de veiligheidsproblemen spelen ook afhankelijkheden bij de afweging van de nadelen voor de Cloud een rol. Enerzijds is het een voordeel om bepaalde taken aan de serviceprovider te geven, zoals het onderhoud van software en hardware. Aan de keerzijde is men nu afhankelijk van de provider. Een ander type afhankelijkheid ontstaat wanneer men te veel afhankelijk is van de expertise van de aanbieder en zijn eigen technische IT-expertise niet in het bedrijf kan toepassen. 

De meeste Cloud leveranciers zijn zeer trots op hun uptime. Evenzo kan het voorkomen dat er zich een verbindingsfout voordoet. Hoewel deze zeldzaam zijn en de provider er alles aan doet om ze te vermijden kan gebeuren dat een bedrijf mogelijk niet kan blijven werken gedurende deze periode, wat kan leiden tot enorme verliezen. Maar niet alleen van de kant van de provider kan het tot stilstand komen. Uw eigen internetlijn kan worden beïnvloed. Als dit het geval is, kan er op veel plaatsen niet aan worden gewerkt.

Stel een SLA op

Stel een service level agreement (SLA) op waarin alle voorwaarden worden besproken en vastgelegd. Op die manier bent u altijd verzekerd van de juiste hulp en verzekerd tegen eventuele schade. Voor alle genoemde risico's en nadelen moet altijd worden afgewogen in welke verhouding zij staan tot de overeenkomstige voordelen. Vooral een Cloud CRM kan enorme voordelen opleveren die veel nadelen te verwaarlozen maken. 

Lees meer over:
Cloud CRM Nadelen

Hoe kan CRM de financiële dienstverlening ondersteunen?

CRM is voor de financiële dienstverlening een handige tool om op een juiste wijze met klantgegevens om te gaan. Wij leggen uit hoe CRM werkt voor de financiële dienstverlening.

Lees verder

Klantloyaliteit optimaliseren met CRM: 4 tips

Klantloyaliteit is van uiterst belang om klanten te behouden. Wij leggen uit hoe CRM klantloyaliteit en klantbehoud kan versterken.

Lees verder