kosten van hybride CRM-software

De kosten van hybride CRM-software

De kosten van CRM-software is sterk gerelateerd aan het licentiemodel. Lees hier alles over de kosten van hybride CRM-software. 

Een gerichte klantgerichtheid is in de loop der jaren een belangrijk concurrentievoordeel geworden. Om dit optimaal te kunnen implementeren en alle klantrelatieprocessen dienovereenkomstig te ontwerpen, vertrouwen steeds meer bedrijven op software-side ondersteuning in de vorm van CRM-software in het tijdperk van digitale transformatie. 

Maar voor de uitvoering van een concreet project, zoals zo vaak, staat de vraag van de (potentiële) kosten voorop. Daarom willen we de kosten van een hybride CRM-software onder de loep nemen en laten zien hoe ze zijn samengesteld. 

Inhoudsopgave

CRM: Een definitie

De afkorting "CRM" betekent Customer Relationship Management. Als Duits wordt customer relationship management of customer care in deze context meestal genoemd. 
CRM is tweeledig. 

De twee onderdelen van de CRM

Aan de ene kant gaat het om de centrale oriëntatie van een bedrijf of organisatie op het eigen klantenbestand. De klant staat centraal in belangrijke zakelijke beslissingen. 
Anderzijds gaat dit ook hand in hand met het strategisch ontwerp van alle klantrelatieprocessen. 

De rol van CRM-software

Dit is waar CRM-software komt in. Het stelt bedrijven in staat om alle klantrelatieprocessen aan de softwarekant in kaart te brengen. Binnen het systeem kunnen deze vervolgens 
Beheerd 
Gecontroleerd 
Gestroomlijnde 
Geoptimaliseerd 
Geautomatiseerde
Worden. 

Contactbeheer met CRM-software

Het systeem fungeert te allen tijde als centraal beheerpunt voor alle contactgegevens. CRM-software had ook zijn oorsprong in deze functie.

CRM-Software als Analysetool

Het scala aan functies van de huidige CRM-systemen gaat veel verder dan dat van de eerste toepassingen. In de huidige organisaties fungeert het vaak als een krachtige analysetool die waardevolle inzichten biedt over hun eigen klanten. 

Voordelen van CRM-software

Moderne CRM-softwaresystemen kunnen bedrijven een hoge toegevoegde waarde bieden. Door bestaande processen te optimaliseren, bijvoorbeeld, kan de administratieve inspanning op veel gebieden worden verminderd. Dit geeft werknemers extra capaciteit om zich te concentreren op effectievere activiteiten. Dit leidt niet alleen tot een efficiënter gebruik van bestaande middelen, maar verhoogt ook de tevredenheid van medewerkers. 

Daarnaast kunnen bedrijven veel beter inspelen op de wensen en behoeften van hun klanten door middel van passende analyses en rapporten. Dit stelt hen in staat om zowel bestaande klanten als potentiële nieuwe klanten doelgerichter te targeten en zo ook de loyaliteit van klanten te vergroten. 

Licentiemodellen van CRM-software

Het wordt duidelijk waarom steeds meer bedrijven vertrouwen op de ondersteuning van CRM-software als het gaat om CRM. Om de potentiële voordelen te verwezenlijken, moet het systeem echter ook geschikt zijn voor gebruik in de desbetreffende onderneming. Kosten spelen hierbij een essentiële rol en zijn onder andere afhankelijk van het licentiemodel van de CRM-software. 

Lokaal vs. Cloud

Lokale of on-premises systemen belichamen het traditionele model. In dit geval wordt het systeem geïmplementeerd op de eigen servers van het bedrijf en vanaf daar bediend. Aangezien hardware en software eerst moeten worden gekocht, wordt de aankoop van een lokale CRM-software bedacht met acquisitiekosten die niet mogen worden onderschat. 

De cloud is tegen dit model. Bedrijven betalen hier maandelijks voor het gebruik van een CRM-systeem, dat hen ter beschikking wordt gesteld door de cloudoperator. Deze laatste heeft volledige controle over het systeem en is dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle onderhouds- en onderhoudsmaatregelen. Hoewel de acquisitiekosten in dit geval worden geëlimineerd, wordt cloudgebaseerde software meestal geleverd met hogere follow-upkosten, omdat alle services alleen worden "gehuurd". 

Hybride CRM-software: Een overzicht

Hybride CRM-software is een hybride van lokale en cloudgebaseerde software. Ook in dit geval is de stichting een lokaal systeem, dat wordt gebruikt op de hardware van het bedrijf. Deze on-premises infrastructuur wordt echter versterkt door een cloudcomponent die in bepaalde bedrijfsgebieden wordt gebruikt. Alle andere business units of modules worden via het lokale systeem bediend. 

Wat is het nut van hybride CRM-software?

Hybride CRM-software heeft een aanzienlijk voordeel ten opzichte van andere licentiemodellen. Het maakt het mogelijk om in te spelen op de individuele eisen van individuele bedrijfsgebieden. Hoewel vertegenwoordigers in het veld bijvoorbeeld vaak profiteren van het gebruik van een cloudsysteem vanwege de mobiele beschikbaarheid, is dit niet noodzakelijkerwijs het geval in marketing. 

Nadelen van hybride CRM-software

Naast de voordelen heeft hybride software, net als elk ander licentiemodel, ook overeenkomstige nadelen. Een naadloze interactie tussen on-premises en cloudcomponenten is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig te implementeren. Kosten kunnen ook een potentieel nadeel zijn; een voordeel. 

Kosten van hybride CRM-software

Net als bij een lokale CRM-software worden acquisitiekosten in eerste instantie gemaakt als onderdeel van de implementatie van het On-Premises-systeem. Deze kunnen echter lager zijn dan het conventionele lokale model omdat een minder uitgebreid scala aan functies vereist is. Aangezien bepaalde bedrijfsgebieden via de cloud kunnen worden afgehandeld, kunnen de licentiekosten hier worden verlaagd. 

Uitgebreid implementatieproces

De aanschafkosten van een hybride model mogen echter niet worden onderschat. Uiteindelijk is het niet alleen nodig om lokale elementen te implementeren, maar ook om ze te koppelen aan de cloudinfrastructuur. Beide processen vereisen een navenant hoog niveau van technische of specialistische knowhow. Als dit niet het geval is binnen het bedrijf, moeten bedrijven volledig vertrouwen op externe diensten en deze dienovereenkomstig betalen. 

Bespaar kosten met hybride CRM-software

Uiteindelijk spelen veel factoren een rol in de kosten van CRM-software. De keuze van het licentiemodel bepaalt niet noodzakelijkerwijs het bedrag van de kosten, maar eerder het tijdstip waarop deze worden gemaakt. Daarom mogen bedrijven de keuze van het licentiemodel niet volledig afhankelijk maken van de kosten; cloudgebaseerde systemen zijn een aantrekkelijk en adequaat alternatief voor veel bedrijven met beperkte liquiditeit. 

CRM als langetermijninvestering (h3) 

De aankoop van bedrijfssoftware is altijd een investering in uw eigen bedrijf. Het volledige potentieel van dergelijke software ontwikkelt zich pas na enige tijd. 

Conclusie: Deze factoren beïnvloeden de kosten van een hybride CRM

Om deze reden moeten bedrijven niet de voorkeur geven aan besparingen op korte termijn bij de verwerving van winsten op lange termijn die door het systeem worden gegenereerd. Integendeel, het is een kwestie van het selecteren van een software die volledig voldoet aan de individuele behoeften van het bedrijf.
Als dit het geval is, zullen de voordelen op lange termijn van het systeem overweldigend zijn in de kosten. 

Lees meer over:

Hoe kan CRM de financiële dienstverlening ondersteunen?

CRM is voor de financiële dienstverlening een handige tool om op een juiste wijze met klantgegevens om te gaan. Wij leggen uit hoe CRM werkt voor de financiële dienstverlening.

Lees verder

Klantloyaliteit optimaliseren met CRM: 4 tips

Klantloyaliteit is van uiterst belang om klanten te behouden. Wij leggen uit hoe CRM klantloyaliteit en klantbehoud kan versterken.

Lees verder