Non-profit organisatie

CRM-systeem voor non-profit organisaties

Contact met leden is van centraal belang voor non-profitorganisaties (NGO's) en daarom worden CRM-systemen steeds belangrijker voor hen.

Voor hulporganisaties staat klantrelatiebeheer, of beter, ledenrelatiebeheer centraal. Zonder donaties kunnen geen projecten worden uitgevoerd, zonder voldoende donorondersteuning, geen langetermijndonaties. Daarom moeten NGO's iets bedenken om hun leden in de rij te houden en zoveel mogelijk nieuwe potentiële leden in hun boot te krijgen. 
NGO's gaan niet over het verkopen van een bepaald product, maar over het nastreven van hun politieke en sociale doelen. Daarom is het uiterst belangrijk voor NGO's om geld in te zamelen, maar degenen die dit met succes doen, moeten ook met de administratie omgaan.

Maak ledengegevens bruikbaar

In principe kunnen donaties worden gedaan tussen anonieme en niet-anonieme leden. Contante donaties zijn meestal ad-hoc en u ontvangt geen gegevens van het lid. Hoewel geldinzamelingen op evenementen nog steeds een goede manier zijn om fondsen te werven, wordt de basis gevormd door die langetermijn leden, die maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse geld overmaken aan een hulporganisatie. Deze leden geven onder andere namen, adresgegevens en geboortedata die vervolgens door de respectieve NGO kunnen worden gebruikt. 
Op dit moment heeft men een speciaal CRM-systeem voor NGO's nodig. De donorgegevens moeten op de juiste manier in de database worden opgeslagen. Succesvolle fondsenwerving omvat altijd een aantal verschillende kanalen en kansen, die optimaal moeten worden beheerd. Softwareoplossingen moeten daarom al deze kanalen samenbrengen en hulpmiddelen bieden voor de evaluatie van de afzonderlijke groepen. Uiteindelijk kunnen gedetailleerde overzichten en statistieken over de afzonderlijke kanalen worden gemaakt, waarmee de NGO toekomstige campagnes kan plannen.

Privacy en transparantie

Vooral NOG's staan centraal in de publieke perceptie van transparantie. Zoals met bijna geen enkele andere vorm van bedrijf, staat het verlangen van het publiek naar transparantie hier centraal. Wat een bedrijf met zijn winst doet, maakt voor de meeste klanten niet uit, maar wat een NGO doet met zijn fondsen is van centraal belang voor de donor. Om deze reden is het belangrijk om enerzijds voldoende informatie te verschaffen en anderzijds vertrouwen in hen te ontwikkelen. Om deze reden kan een NGO zich in principe niet veroorloven om nalatig om te gaan met de gegevens van haar eigen donoren. Een speciale CRM-oplossing helpt de donorgegevens te beheren en correct op te slaan. Het vermijdt dubbele klantbestanden, vermindert foutenpercentages en ondersteunt uiteindelijk de naleving van de GDPR.

Veel meer voordelen

De CRM-markt voor NGO's blijft groeien, omdat de vraag naar slimme software-oplossingen voor dit gebied groeit. CRM-oplossingen gericht op NGO's bieden veel meer voordelen door de bovengenoemde functies. Alleen het beheer van donaties ontvangen op verschillende kanalen met verschillende betalingssystemen in verschillende frequentie, moet worden geboekt en gecertificeerd. Mailings kunnen optimaal worden aangepast aan de respectieve donoren en de loyaliteit van de donor wordt zo verder geoptimaliseerd. Voor NGOs van elke omvang is een modern CRM-systeem, alleen om privacyredenen, een waardevolle en winstgevende investering.

Lees meer over:
Non-profit organisatie

Hoe kan CRM de financiële dienstverlening ondersteunen?

CRM is voor de financiële dienstverlening een handige tool om op een juiste wijze met klantgegevens om te gaan. Wij leggen uit hoe CRM werkt voor de financiële dienstverlening.

Lees verder

Klantloyaliteit optimaliseren met CRM: 4 tips

Klantloyaliteit is van uiterst belang om klanten te behouden. Wij leggen uit hoe CRM klantloyaliteit en klantbehoud kan versterken.

Lees verder