CRM-software voor de gezondheidszorg

CRM-software voor de gezondheidszorg

Hier leest u hoe medische praktijken, ziekenhuizen enz. Digitale patiëntendossiers kunnen gebruiken om processen te optimaliseren en AVG-naleving te garanderen.

In de zorg zijn klanten mecenassen. Dat wil echter niet zeggen dat de eisen van de patiënten minder bescheiden zijn. Het tegenovergestelde is het geval. Als het om gezondheid gaat, spelen vertrouwen en patiënttevredenheid een grote rol.

Veel praktijken en faciliteiten moeten elke dag honderden verschillende patiënten behandelen en elke stap uitvoerig documenteren. Zonder de juiste softwareondersteuning is dit een bijna onmogelijke taak.

CRM-softwaresystemen helpen hierbij en doen ook nog veel meer. Wat willen we op dit punt precies nader bekijken. We zullen u de voordelen van holistische CRM-software voor de gezondheidszorg laten zien en de belangrijkste functies ervan belichten.

Inhoudsopgave

Wat is CRM-software? - Een definitie

CRM is de afkorting voor Customer Relationship Management, wat in het Duits zoiets als klantrelatiebeheer betekent. Het centrale doel hierbij is het organiseren van alle maatregelen die een organisatie neemt om haar klanten te binden.

Bedrijven gebruiken CRM-software om alle processen te beheren, controleren en bewaken die direct of indirect verband houden met klantloyaliteit. Zo is er een uitgebreide klantenservice geïnstalleerd die actief de zorgen van klanten wegneemt.

Verkoop en marketing verbeteren

Sales en marketing krijgen ook belangrijke tools met CRM-software die helpen om processen veel efficiënter en vooral succesvoller te maken. Hiervoor worden alle klantgegevens opgeslagen in een centrale database en opgeslagen in speciale klantbestanden.
Op deze manier heeft iedereen in het bedrijf toegang tot dezelfde gegevens. Dit zorgt voor snellere en betere processen op lange termijn. Met CRM-software kunnen de gegevens ook worden geëvalueerd, wat nieuwe kennis over de klanten mogelijk maakt. Anders waren deze verborgen gebleven.

Bestand tegen concurrentiedruk

Op deze manier krijgen bedrijven het voordeel dat ze dringend nodig hebben in de wereldwijde concurrentie om hun eigen marktpositie te versterken en uit te breiden. Dit is tegenwoordig vooral belangrijk in de detailhandel en groothandel.

Wereldwijde concurrentie is minder kritisch voor de zorgsector. De focus ligt hier veel meer op patiënttevredenheid en vertrouwen in de betreffende instelling. Hiervoor zijn speciaal zogenaamde HealthCare Relatie Management systemen ontwikkeld.
Deze verschillen in drie opzichten van klassieke CRM-softwareoplossingen.

1. CRM-systemen voor de zorg zijn speciaal afgestemd op de inrichting van zorginstellingen.

2. CRM-systemen voor de gezondheidszorg hebben interfaces met verzekeringsmaatschappijen, laboratoria en andere faciliteiten die niet zijn voorzien in een normale CRM-oplossing

3. HealthCare CRM-oplossingen zijn zo ontworpen dat aan alle bijzondere wettelijke eisen op dit gebied kan worden voldaan.

Technisch niveau van CRM-software

De meeste CRM-systemen zijn opgebouwd uit verschillende modules, die elk een specifiek gebied in het bedrijf bestrijken. Laten we eerst eens kijken naar de meest voorkomende modules van conventionele CRM-software, ook om beter te begrijpen hoe ze verschillen van HealthCare CRM-software. De volgende modules zijn vaak te vinden in klassieke CRM-software:

callcenter
Contactbeheer
Klantenservice
marketing
Rapporten
distributie
Project management

Hier wordt duidelijk dat veel van deze modules in de zorg op zijn best een ondergeschikte rol spelen, al zijn er wel parallellen tussen de twee varianten. Hierover later meer. Laten we eerst eens kijken naar een ander onderscheidend kenmerk van CRM-software.

Want niet alleen wat betreft de functies die erin zijn vervat, maar ook wat betreft het respectievelijke licentiemodel waarmee het systeem wordt aangeboden, zijn er verschillende verschillen. CRM-software kan op de volgende manieren worden aangeboden:

CRM-software op locatie
Cloud CRM-software
Hybride CRM-software
Gehoste CRM-software

De eerste variant, de zogenaamde on-premise variant, is de klassieke licentievorm van CRM-software. Een bedrijf koopt het volledige systeem van de provider en installeert het op zijn eigen servers. Op deze manier blijven de gegevens in het bedrijf en heeft u de mogelijkheid om het systeem naar wens aan te passen.

De laatste jaren is de cloud echter steeds populairder geworden. Bij deze variant wordt het CRM-systeem geïnstalleerd op de servers van een cloudprovider. Het bedrijf heeft hier toegang toe met toegang, meestal via internet. De gegevens worden opgeslagen op de servers van de provider, wat niet per se voor elk bedrijf een optie is. Welke variant u uiteindelijk kiest, hangt sterk af van uw eigen omstandigheden in het bedrijf.

CRM-software voor de gezondheidszorg

Zoals in het begin al vermeld, verschillen CRM-softwareoplossingen voor de zorgsector sterk van klassieke CRM-software. In HealthCare CRM-systemen zijn er soms totaal verschillende modules, of modules die speciaal zijn afgestemd op de behoeften van deze sector.
Hieronder willen we die modules en functies die van fundamenteel belang zijn voor bedrijven in de zorgsector nader bekijken. Het doel is om duidelijk te maken waarom met name de gezondheidssector om speciale CRM-oplossingen vraagt.

Patiëntmanagement

Met de module “Patiëntbeheer” is het mogelijk om alle afspraken, documenten, recepten, etc. op elk moment en vanaf elke locatie te beheren. Afspraakherinneringen kunnen worden geautomatiseerd, afspraken worden bijgehouden en afspraken kunnen opnieuw worden gepland als patiënten niet komen opdagen. De opgeslagen patiëntinformatie is altijd beschikbaar zodat deze niet steeds opnieuw verzameld hoeft te worden.

De gegevens in de patiëntendossiers kunnen ook worden gebruikt om automatisch facturen en betalingen te volgen. Er kunnen ook automatische betalingsherinneringen worden verzonden. Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar andere artsen etc. Deze kunnen ook grotendeels automatisch aangemaakt en doorgestuurd worden.

Medicijnmanagement

De tool voor medicijnbeheer maakt het gemakkelijker om medicijnen te beheren. Zo kunnen elektronische recepten rechtstreeks naar de apotheek gestuurd worden. Er kunnen ook automatische herinneringen voor het innemen van medicatie naar patiënten worden gestuurd.

Communicatie met de CRM

Met het CRM-systeem kan de interne en externe communicatie enorm worden verbeterd. Het systeem maakt bijvoorbeeld communicatie met patiënten mogelijk via hun voorkeurskanalen en kan geautomatiseerde berichten verzenden, bijvoorbeeld met betrekking tot:

Afspraakherinneringen
Feedbackonderzoeken na de afspraak
Gezondheidstips na ontslag
Korting op bepaalde gezondheidscursussen
Terugkerende herinneringen voor screening, enz.

Het is ook mogelijk om een chatbot te bedienen binnen het CRM-systeem. Hij kan dan 24 uur per dag reageren op zorgen van de patiënt. Afhankelijk van de kwaliteit van de chatbot is het zelfs mogelijk dat deze afspraken kan maken of specifieke vragen kan beantwoorden.

De interne communicatie wordt ook aanzienlijk verbeterd door het CRM-systeem. Medisch personeel maakt vaak gebruik van gratis applicaties zoals WhatsApp of Skype om vanuit verschillende faciliteiten met elkaar te communiceren.

Deze platforms zijn echter volkomen ongeschikt om medische discussies te voeren. Dergelijke communicatie kan veilig worden opgezet met behulp van een overeenkomstige applicatie binnen het CRM-systeem. Gegevenscodering zorgt voor de nodige bescherming van de gegevens.

Recruitment Management

Met het rekruteringsbeheer wordt het veel gemakkelijker om medisch personeel te vinden. Aanvraagprocedures kunnen op veel plaatsen worden geautomatiseerd, wat op zich veel tijd bespaart en processen efficiënter maakt. Vooral in de gezondheidssector wordt het steeds moeilijker om personeel te vinden. Daarom moet elke instelling zich onderscheiden van de concurrentie.

Een ongecompliceerd en snel aanvraagproces maakt altijd deel uit van dergelijke maatregelen. Geautomatiseerde reacties kunnen direct worden verzonden nadat de aanvraag is ontvangen, afspraken voor interviews kunnen door het systeem worden voorgesteld en uitnodigingen kunnen worden verzonden.

Conclusie: beter managen van patiënten en personeel

Met een HealthCare CRM kunnen de bijzondere uitdagingen in instellingen in de gezondheidssector veel gemakkelijker worden overwonnen. Of het nu gaat om communicatie met patiënten of met uw eigen medewerkers, CRM-software helpt om dit veel efficiënter te maken.

De software maakt het ook veel gemakkelijker om geschikt personeel te vinden en aan te nemen. Met veel automatisering wordt de dagelijkse administratie aanzienlijk vereenvoudigd en ontstaat er meer ruimte voor zorgen van de patiënt.

Lees meer over:
Casestudy

Casestudy: Mauritshuis - Xapti

Waarom het Maurishuis, het museum met wereldberoemde schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de tijd van Rembrandt en Vermeer, kiest voor CRM software van Xapti.

Lees verder

De nadelen van een CRM systeem

De nadelen van een CRM systeem zijn de veiligheid van gegevens, de kosten en het vinden van het gebruik van een enkele database.

Lees verder