CRM blog

CRM Privacy

Gegevensbescherming mobiele data

Gegevens worden ook in CRM-systemen met een mobiele verbinding beschermd.

CRM Privacy

Veiligheid in de interface

Welke beveiligingsmaatregelen bij de gebruikersinterface zorgen voor een betere gegevensbescherming in CRM-systemen?

CRM Privacy

Database beveiliging

De veiligheid van CRM-gegevens is en blijft een centraal thema. Hoe werkt een database en hoe garandeert men de veiligheid?

CRM Privacy

Privacyschendingen en de gevolgen daarvan

Wat gebeurt er als een bedrijf de wetgeving inzake gegevensbescherming schendt en wat zijn de gevolgen?

CRM Privacy

Documentatie eisen

Hoe aan de documentatievereisten kan worden voldaan met behulp van een CRM-systeem.

CRM Privacy

Verwijderingsperioden

Hoe CRM-systemen de naleving van de verwijderingsperioden en deadlines voor verwijdering kunnen ondersteunen naar richtlijnen van de AVG.

CRM Privacy

Lokale gegevensopslag

Hoe veilig zijn uw gegevens van het CRM-systeem op een lokale server?

CRM Privacy

Gegevensbescherming in het tijdperk van de Cloud

Hoe veilig zijn gegevens in een Cloud CRM-systeem?

CRM Privacy

Versleutelde gegevensoverdracht

Veilige gegevenscodering in het CRM-systeem in het tijdperk van digitalisering.

CRM Privacy

Data back-up

Een goede back-up van de CRM-gegevens is voor elke onderneming essentieel. Maar waarom is zo’n back-up van CRM-gegevens zo belangrijk?

CRM Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met de inwerkingtreding van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten ook CRM-systemen aan bepaalde eisen voldoen.

CRM Privacy

Toegangsrechten

Waarom zijn toegangsrechten relevant in een CRM-systeem?