on-premises
voordelen on-premises crm

Wat zijn de voordelen van een on-premises CRM-systeem?

Het gebruik van een lokaal CRM-systeem heeft veel voordelen. Je komt hier erachter komen welke dat zijn.

Wie overweegt een nieuw CRM-systeem te implementeren, zal vroeg of laat moeten kiezen tussen on-premises, gehost, hybride of de cloud. Hieronder willen we vier basisvoordelen van een on-premises CRM-systeem belichten.

Eerst moeten echter enkele termen worden gedefinieerd, zodat ze later contextueel kunnen worden geclassificeerd.

Inhoudsopgave

CRM-definitie: wat is een CRM-systeem?

1: maximale controle

2: On-premises CRM-systemen bieden hoge personalisatiemogelijkheden en flexibiliteit

3: Onafhankelijkheid

4: Toegang zelfs zonder internetverbinding

Conclusie: on-premises CRM-systemen bieden flexibiliteit, personalisatiemogelijkheden en onafhankelijkheid

CRM-definitie: wat is een CRM-systeem?

CRM is een acroniem en verwijst naar klantrelatiebeheer. In het Duits wordt in deze context meestal de term klantrelatiebeheer gebruikt. Alle klantspecifieke gegevens worden centraal binnen het systeem beheerd.

CRM-systemen toen en nu

Oorspronkelijk werden CRM-systemen vrijwel uitsluitend gebruikt voor contactbeheer. De huidige CRM-systemen doen veel meer. Ze dienen bedrijven als krachtige analysetools om doelgroepen beter te begrijpen. Gegevens in CRM-systemen kunnen waardevolle informatie opleveren over veranderingen met betrekking tot de huidige behoeften van de klant of de hele markt.

Waardevolle inzichten voor marketing, verkoop en klantenservice

Deze informatie is nuttig op verschillende gebieden binnen het bedrijf. Dit komt zowel de klantenservice als de marketing en verkoop ten goede. Door een beter begrip van klanten kunnen klanten beter worden verzorgd en wordt de klantervaring (CX) naar een nieuw niveau getild.

Daarnaast kunnen klanten aanbiedingen op maat aangeboden krijgen. Dit maakt het voor verkopers eenvoudiger om de huidige verkoopdoelstellingen te behalen en de verkoop te verhogen.

Wat is een on-premises CRM-systeem?

"On-premises" of "lokaal" worden vaak door elkaar gebruikt op het gebied van bedrijfssoftware. Een lokaal CRM-systeem is bedrijfssoftware die op de eigen servers van het bedrijf wordt geïnstalleerd en van daaruit wordt bediend.

On-premises CRM-systemen zijn daarom in tegenstelling tot cloudgebaseerde systemen. De bediening via de in-house server heeft verschillende voordelen, die hieronder nader worden besproken.

1: Maximale controle

Het besturingsaspect is voor veel bedrijven cruciaal om een ​​on-premises CRM-systeem te kiezen. Omdat het CRM-systeem op de eigen servers van het bedrijf is geïnstalleerd en van daaruit wordt bediend, hebben bedrijven ook maximale controle over hun klantgegevens. U beslist welke gegevensbeschermingsmaatregelen worden genomen.

Gegevensbescherming

De huidige versie van de EU-AVG trad in het voorjaar van 2018 eindelijk in werking. De richtlijnen voor gegevensbescherming dienen ter bescherming van personen wier persoonsgegevens door bedrijven worden verzameld en verwerkt.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat onder meer dat bedrijven specifieke technische en organisatorische maatregelen moeten nemen - afgekort TOM - om hun klantgegevens te beschermen. Bij twijfel moeten ze ook aangeven welke TOM ze hebben ontmoet.

Dit is vooral belangrijk als er onverwacht een incident met gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

Bedrijf beslist over alle TOM

Met een on-premises CRM-systeem heeft het bedrijf volledige controle over welke TOM's worden geraakt. Dit geldt voor zowel software als hardware. Bij het gebruik van een cloudoplossing zijn bedrijven tot op zekere hoogte gedwongen te vertrouwen dat de cloudprovider de juiste beveiligingsmaatregelen goed en regelmatig zal implementeren.

2: On-premises CRM-systemen bieden hoge personalisatiemogelijkheden en flexibiliteit

Een ander voordeel van on-premises CRM-systemen is hun aanpassingsvermogen. Dit betekent dat noch de installatie van interfaces, noch de implementatie van individuele functies worden beperkt door de lokale infrastructuur.

Er wordt rekening gehouden met individuele vereisten

Het on-premise CRM-systeem kan zo volledig worden afgestemd op het individuele behoefteprofiel van een bedrijf. Meestal kunnen echter niet alle benodigde aanpassingen op eigen initiatief worden gedaan.

Om deze reden zijn softwareleveranciers meestal beschikbaar om bedrijven te helpen bij het aanpassen van hun software. De meeste providers hebben jarenlange ervaring in het beheer van CRM-projecten en kunnen bedrijven daar bij ondersteunen.

Op deze manier krijgen bedrijven met een on-premises CRM-systeem uiteindelijk een ideaal systeem. Op deze manier kunnen alle relevante processen - ongeacht hoe individueel ze zijn - specifiek in kaart worden gebracht. Bedrijven zorgen ervoor dat ze de maximale toegevoegde waarde kunnen halen uit het nieuwe CRM-systeem.

SaaS biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden

Dit is niet het geval bij SaaS-oplossingen. Dit zijn eerder forfaitaire oplossingen die om technische redenen doorgaans slechts in beperkte mate kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van individuele bedrijven.

Cloudgebaseerde CRM-systemen zijn meestal afgestemd op de basisvereisten van veel bedrijven. Individuele processen zijn daardoor doorgaans moeilijk in kaart te brengen.

3: Onafhankelijkheid

Een ander belangrijk criterium is de onafhankelijkheid waarvan bedrijven gebruik maken van een on-premises CRM-systeem. Nadat de licentie is verkregen en de software op de eigen servers van het bedrijf is geïmplementeerd, kan het systeem - in theorie - voor onbepaalde tijd worden gebruikt.

SaaS-gebruikers afhankelijk van de contractpartner

Het bedrijf is verantwoordelijk voor welke updates worden uitgevoerd en wanneer ze worden uitgevoerd. Daarentegen zijn cloudgebruikers altijd contractueel afhankelijk van de provider.

U moet erop kunnen vertrouwen dat de contractpartner de contractueel overeengekomen maatregelen met de afgesproken intervallen uitvoert en zorgt voor continu gebruik van het systeem. De cloudprovider moet in hoge mate worden vertrouwd.

Cloudgebruikers vertrouwen belangrijke informatie toe aan cloudproviders

Gebruikers van cloudgebaseerde oplossingen moeten bijvoorbeeld kunnen vertrouwen op de volgende factoren:

  • De competentie van de medewerkers
  • Consistente naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving
  • Ondersteuning de klok rond in duidelijke taal
  • Snel en gericht gegevensherstel zonder gegevensverlies in noodgevallen
  • De onschendbaarheid van uw eigen klantgegevens
  • Dat contractuele randvoorwaarden nadien niet worden aangepast aan het eigen nadeel.

Dit is niet het geval bij een lokaal systeem. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om te allen tijde voor al deze factoren te zorgen. Dit betekent dat potentieel zeer gevoelige persoonsgegevens niet 'blind' hoeven te worden toevertrouwd aan een externe partij.

4: Toegang zelfs zonder internetverbinding

Een ander voordeel wordt op locatie gecreëerd door de gegevens lokaal op te slaan.

Cloudgebruikers afhankelijk van stabiele internetverbinding

Een cloud-gestuurd CRM-systeem is alleen zinvol als een stabiele internetverbinding gegarandeerd is. Als dit instort, hebben bedrijven geen toegang meer tot de gegevens die zijn opgeslagen in het CRM-systeem.

Dit is niet het geval bij een on-premises CRM-systeem. De gegevens worden rechtstreeks in het bedrijf beheerd en opgeslagen op eigen servers. Als de internetverbinding wegvalt, hebben deze bedrijven nog steeds toegang tot gegevens.

Conclusie: on-premises CRM-systemen bieden flexibiliteit, personalisatiemogelijkheden en onafhankelijkheid

Samenvattend kan worden gesteld dat on-premises CRM-systemen enkele fundamentele voordelen hebben ten opzichte van cloudgebaseerde alternatieven.

Bedrijven die een on-premise oplossing gebruiken, zijn op geen enkele manier afhankelijk - noch van de cloudprovider, noch van een continu stabiele internetverbinding.

Bovendien heeft u altijd de volledige controle over alle persoonlijke klantgegevens die worden opgeslagen en beheerd binnen het on-premises CRM-systeem. Het is aan u om alle gegevensbeschermingsmaatregelen te nemen. Je hoeft niet meer min of meer blindelings te vertrouwen op de integriteit van een externe partij.

De hoge personalisatiemogelijkheden van een on-premises CRM-systeem zijn ook een belangrijk argument voor veel bedrijven. On-premise oplossingen kunnen individueel worden aangepast aan het specifieke eisenprofiel van een bedrijf. Dit zorgt ervoor dat alle relevante processen echt optimaal in kaart kunnen worden gebracht.

Lees meer over:

Big data en CRM, gaat dat samen?

In de digitale wereld is Big Data het gene wat organisaties doen groeien. Wij leggen u graag uit hoe Big Data samen met CRM meer omzet kan betekenen voor bedrijven.

Lees verder

CRM voor verzekeraars

CRM helpt verzekeraars om klantcontact te optimaliseren. Wij leggen u uit hoe dit mogelijk is.

Lees verder