Tess

Hoe het platform Tess tot stand is gekomen

Tess is het door Acuity zelf gemaakte platform. Hier vertellen ze over diens ontwikkeling en mogelijkheden.

Tess is een door Acuity specifiek ingerichte applicatie op basis van het platform van Salesforce. Hiermee wordt alle vast te leggen klantdata afgestemd op de wensen van een bedrijf. Dit betekent dat het fundament van ieder bedrijf, de klantgegevens, in het nummer één CRM-platform van de wereld wordt vastgelegd. Zo kan Tess als spil binnen het bedrijf gepositioneerd worden. In dit artikel gaan wij duidelijk maken hoe Tess tot stand gekomen is en wat de voordelen van de applicatie zijn. 

Hoe het begon

De oorsprong van Tess ligt in 2017 met een marktanalyse en gesprekken met verschillende klanten van Acuity. Zo wordt het ons duidelijk dat er op korte termijn vanuit de markt een behoefte zal ontstaan. Het gaat om een behoefte aan systemen die goed aansluiten bij de wensen van moderne vooruitstrevende bedrijven. Vanuit dezelfde markt constateren we de vraag naar nieuwe businessmodellen, structuren en betere samenwerking. Ook is er de behoefte om daadwerkelijk klantgericht te denken en handelen. In deze periode wordt verder zichtbaar dat de weerstand tegen cloud-oplossingen afneemt. Op termijn zullen deze oplossingen de standaard worden.

Verder blijkt uit onze ervaring dat bedrijven steeds meer gebruik maken van mobiele applicaties en apps. Deze trend zal verder doorzetten. Vanuit dezelfde ervaring komt het inzicht dat deze veranderende tijden een nieuwe vorm van interactie tussen bedrijf en technologieleverancier vereist. Men vraagt om flexibiliteit, transparantie, open standaarden en het recht én de mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Met name de afkeer van zogenaamde lock-in constructies wordt veelvuldig uitgesproken.

Hoe de ontwikkeling van Tess gestart is

De uitkomst van de marktanalyse wordt vervolgens vergeleken met de productspecificaties. Ook zogenaamde roadmaps van aanbieders van relatiebeheersoftware worden aangehaald. Uit deze vergelijking blijkt dat de in 2017 aangeboden systemen op termijn niet of niet volledig aansluiten bij de marktbehoefte. Modificatie zal ook niet eenvoudig te realiseren zijn. Het voorgaande heeft te maken met de technologie waarop de onderzochte relatiebeheersystemen ontwikkeld zijn. De beschikbare middelen en capaciteit om tijdig aan marktbehoeften te voldoen spelen hierbij een rol. De nanotechnologie heeft duidelijk impact op elke industrie.

Eind 2017 wordt daarom een productontwikkelingstraject ingezet. Om de wetmatigheden van de snelle technologische ontwikkelingen niet te tarten, kiezen wij er al jaren voor om oplossingen te baseren op zogenaamde ‘best of breed’ software. Deze software is ontwikkeld door technologische topspelers. Daarnaast beseffen we dat het in deze tijd niet meer mogelijk is om op middellange termijn, als zelfstandige lokale speler, tegen deze topspelers te concurreren. Samenwerken is het nieuwe concurreren.

Om vervolgens de juiste technologiepartner te selecteren voor de ontwikkeling van Tess, hebben we de gewenste productspecificaties, voortvloeiend uit de marktanalyse, gekoppeld aan andere relevante criteria. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wens om Tess zeer concurrerend in de markt te kunnen zetten. Daarnaast is er een harde eis voor transparante prijzen en een stabiele prijsstelling op middellange termijn. Omdat Tess als de nieuwe standaard in relatiebeheer ontwikkeld wordt, zal de zogenaamde on-boarding tijd van nieuwe klanten en gebruikers zeer beperkt moeten zijn. Door standaardisatie is maatwerk niet nodig. Een bedrijfsspecifieke inrichting dient echter tot de mogelijkheden te behoren.

Het platform van Salesforce blijkt voor ons de juiste keuze om Tess op te ontwikkelen. Onze marketeers, productmanagers en ontwikkelaars werken in 2018 hard om Tess door te ontwikkelen tot een volwaardig product. Uiteindelijk ziet het platform begin 2019 het levenslicht.

Spil binnen het bedrijf

Samengevat zorgt Tess er binnen bedrijven voor dat alle informatie, die nodig is om klanten te kunnen bedienen, altijd en overal beschikbaar is. Tess integreert alle klantdata met alle andere applicaties die binnen het bedrijf gebruikt worden. Kortom, Tess zorgt ervoor dat jullie grip op de klanten hebben en hen optimaal van dienst kunnen zijn. Zo kan Tess als spil binnen het bedrijf gepositioneerd worden.

Lees meer over:

Hoe kan CRM de financiële dienstverlening ondersteunen?

CRM is voor de financiële dienstverlening een handige tool om op een juiste wijze met klantgegevens om te gaan. Wij leggen uit hoe CRM werkt voor de financiële dienstverlening.

Lees verder

Klantloyaliteit optimaliseren met CRM: 4 tips

Klantloyaliteit is van uiterst belang om klanten te behouden. Wij leggen uit hoe CRM klantloyaliteit en klantbehoud kan versterken.

Lees verder