CRM-software groeiende bedrijven

De juiste CRM-software voor groeiende bedrijven

Lees hier hoe het juiste CRM-systeem groeiende bedrijven optimaal ondersteunt bij hun groei of uitbreiding naar nieuwe markten.

Steeds meer bedrijven vertrouwen op CRM-software voor een betere controle en afhandeling van hun klantrelatieprocessen. Om dergelijke software echter volledig tot zijn recht te laten komen, moet deze geschikt zijn voor gebruik in het betreffende bedrijf. Omdat de CRM-softwaremarkt zeer divers is en de eisen vaak zeer individueel zijn, vinden veel bedrijven het buitengewoon moeilijk om geschikte software te selecteren.

Softwarevergelijkingswebsites zoals erp.de kunnen helpen. Daarnaast is het echter essentieel dat bedrijven uitgebreid omgaan met hun individuele behoefteprofiel en zich bewust worden van hun specifieke behoeften. In het volgende willen we daarom expliciet ingaan op de criteria voor een geschikte CRM-software speciaal voor groeiende bedrijven.

Inhoudsopgave

Wat is CRM

De drie letters "CRM" zijn een afkorting en duiden klantrelatiebeheer aan. In het Duits spreekt men in deze context meestal van klantrelatiebeheer of klantzorg.

CRM als bedrijfstaak

Achter deze term gaat een centrale ondernemerstaak schuil waarmee allerlei soorten bedrijven te maken hebben. CRM heeft hier twee elementaire componenten.

Enerzijds gaat het om de centrale oriëntatie van een bedrijf op zijn klanten of om een gerichte klantfocus. Aan de andere kant gaat het ook hand in hand met een strategisch ontwerp van alle klantrelatieprocessen.

CRM-software: een overzicht

Dit kan worden geïmplementeerd met behulp van CRM-software. CRM-software beheert alle klantspecifieke informatie centraal op één plek. Deze centrale administratie heeft verschillende voordelen voor bedrijven.

Voordelen van CRM-software

Omdat alle bedrijfsonderdelen met hetzelfde systeem werken, wordt de samenwerking tussen afdelingen aanzienlijk verbeterd. Bovendien worden hierdoor ook media-storingen vermeden, waardoor dubbel data-onderhoud overbodig wordt. Dit voorkomt ook transmissiefouten.

CRM-software als analysetool

CRM-software werd oorspronkelijk door bedrijven gebruikt als een hulpmiddel voor contactbeheer. Maar moderne CRM-software kan veel meer. De volledige contacthistorie tussen het bedrijf en de klant wordt bijgehouden in een centraal klantenbestand en is op elk moment in te zien. Op deze manier hebben medewerkers altijd toegang tot de informatie over de laatste keer dat ze contact hebben gehad met een specifieke klant - ook als dit contact is afgehandeld door een collega.

Moderne CRM-software fungeert ook steeds meer als een krachtig analysetool. Dit gebruik is gewoon een goed idee, aangezien alle belangrijke informatie voor het uitvoeren van analyses al in de software aanwezig is. Op deze manier kan met geschikte CRM-software waardevolle inzichten worden verkregen in de voorkeuren en het gedrag van uw eigen klanten.

De juiste CRM-software kiezen

Het trefwoord is echter "geschikt". Omdat niet elke CRM-software geschikt is voor gebruik in elk bedrijf. Uiteindelijk heeft elk bedrijf individuele vereisten voor adequate CRM-software. Desalniettemin zijn er enkele overeenkomsten die het gevolg zijn van factoren zoals aansluiting bij de branche of bedrijfsgrootte. Maar zelfs bedrijven die momenteel groeien, stellen speciale eisen aan geschikte CRM-software.
Om te laten zien wat dit zijn, moeten we eerst groeiende bedrijven onder de loep nemen.

CRM software voor groeiende bedrijven

In een zakelijke context betekent "bedrijfsgroei" de duurzame toename van de bedrijfsomvang. Dit kan betrekking hebben op zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve niveau. Onderscheid maken tussen organische en anorganische groei.

Interne groeifactoren

Organische groei gebeurt intern op zichzelf. Punten als
internationalisering
Innovatieactiviteit
Onderzoeksnetwerken en samenwerkingen
Personeelszaken
Productiemanagement
Ondernemerscompetentie
Aan de interne groeifactoren.
Externe groeifactoren (h3)
Op extern niveau, factoren zoals
Overnames van bedrijven
Fusies.

Afhankelijk van het type groei kunnen er verschillende eisen aan geschikte CRM-software ontstaan. Daarom willen we eerst ingaan op de wensen van biologisch groeiende bedrijven. De groei kan worden gemeten met behulp van gemeenschappelijke parameters, zoals capaciteit, kracht, kapitaalinvesteringen en winst.

Organische groei

Organisch groeiende bedrijven groeien op eigen kracht. In tegenstelling tot anorganische groei is dit meestal een langzaam maar vaak gestaag proces. Er zijn echter ook zogeheten "gazelle-bedrijven", die al meer dan drie jaar op rij een organische groei van 20% noteren. Het is in ieder geval een continu proces en geen incidentele gebeurtenis zoals de fusie van twee bedrijven.

Uitdagingen van biologisch groeiende bedrijven

Deze (langzame) gestage groei zorgt echter ook voor enkele uitdagingen in de loop van de tijd. Hieronder leest u wat dit zijn en hoe biologisch groeiende bedrijven deze uitdagingen kunnen aangaan met geschikte CRM-software.

Schaalbaarheid is essentieel

Bij voortdurende groei zal het personeelsbestand in de loop van de tijd toenemen. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers hebben zij extra middelen nodig om hun werk te kunnen doen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook toegang tot de eigen CRM-software van het bedrijf.

Bedrijven bereiken hun limieten

Sommige systemen ondersteunen deze groei echter slechts in beperkte mate. De mate waarin dit het geval is, wordt bepaald door de schaalbaarheid van de CRM-software.

De schaalbaarheid van software beschrijft het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende eisen van een bedrijf in termen van prestaties. Als het bedrijf groeit, moet de software mee groeien. Als ze dit niet kunnen, is vroeg of laat de aanschaf van nieuwe CRM-software onvermijdelijk. Dus als de eerste tekenen van groei al zichtbaar zijn, moeten bedrijven de schaalbaarheid van het systeem altijd als een essentieel criterium beschouwen in het selectieproces.

Voordelen van een modulaire CRM-software

Naast schaalbaarheid speelt ook de functionaliteit van de CRM-software een belangrijke rol. Dit kan zich in verschillende richtingen ontwikkelen naarmate bedrijven groeien. Zo is het mogelijk dat een groeiend bedrijf vroeg of laat besluit om callcenteractiviteiten intern af te handelen in plaats van een externe dienstverlener in te schakelen.

Intern verwerken of uitbesteden?

In dat geval moet de CRM-software kunnen worden uitgebreid met de juiste callcenterfuncties. Maar ontwikkeling in de tegenovergestelde richting is ook mogelijk. Zeker in de loop van de toenemende specialisatie in kerncompetenties is het voor groeiende bedrijven niet ongebruikelijk om bepaalde verantwoordelijkheidsgebieden vroeg of laat uit te besteden en dus extern te laten behandelen.

In dit geval zijn de bijbehorende CRM-functies niet langer nodig en moeten deze kunnen worden geannuleerd, zodat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem niet in het gedrang komt.

CRM-software met het perfecte scala aan functies

Om deze reden kunnen vooral groeiende bedrijven profiteren van het gebruik van modulaire CRM-software. Indien nodig kunnen modules met functies voor een specifiek verantwoordelijkheidsgebied eenvoudig worden geboekt of geannuleerd. De CRM-software is altijd optimaal aangepast aan de eisen van het betreffende bedrijf.

Fusies en overnames

Maar ook anorganisch groeiende bedrijven kunnen aanzienlijk profiteren van geschikte CRM-software. De term "fusies en overnames" wordt vaak gebruikt in verband met anorganische groei of fusies en overnames van andere bedrijven.

Fusies en overnames

De verzamelnaam Mergers & Acquisitions omvat een groot aantal zakelijke transacties. Deze omvatten bijvoorbeeld
Verkoop van het bedrijf
Fusies
Maak gebruik van acquisities
Zakelijke samenwerking
Uitsnijden
Spin-offs
Historisch gezien zijn er fasen geweest, vooral in de Verenigde Staten, waarin fusies en overnames vaker hebben plaatsgevonden, waardoor het een cyclisch fenomeen is.

IT-infrastructuur consolideren

Wanneer het ene bedrijf wordt overgenomen door een ander, is het niet ongebruikelijk dat twee totaal verschillende IT-infrastructuren samenkomen. De markt voor bedrijfssoftware is enorm divers, dus kan worden aangenomen dat er vaak verschillende CRM-software wordt gebruikt.
Doorslaggevend is in dit geval in hoeverre de bedrijven afzonderlijk of als eenheid moeten blijven opereren.

Gebruik gestandaardiseerde CRM-software

Willen de bedrijven een eenheid vormen, dan moet de IT-infrastructuur gestandaardiseerd en geconsolideerd worden. Anders zullen er onvermijdelijk media-onderbrekingen zijn tussen de verschillende systemen, wat op de lange termijn een groot aantal inefficiënties met zich meebrengt.

Conclusie: de perfecte CRM-software voor bedrijven in groei

Samenvattend kan worden gesteld dat groeiende bedrijven speciale eisen stellen aan geschikte CRM-software. Hoe deze eisen eruit zien, hangt onder meer af van het type groei.

Schaalbaarheid en modulaire structuur

Zo hebben biologisch groeiende bedrijven vooral behoefte aan CRM-software die zo schaalbaar mogelijk is. Een modulaire structuur kan ook nuttig zijn om de potentieel veranderende kerncompetenties van het bedrijf te allen tijde te ondersteunen.

Uniforme processen door consolidatie van de IT-infrastructuur

Anorganisch groeiende bedrijven hebben daarentegen vaak te kampen met het gebruik van verschillende systemen, die uiteraard niet in alle gevallen via een bijbehorende interface aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In dat geval is het vroeg of laat onvermijdelijk om uniforme CRM-software te implementeren om grote inefficiënties te voorkomen.

Lees meer over:

Hoe kan CRM de financiële dienstverlening ondersteunen?

CRM is voor de financiële dienstverlening een handige tool om op een juiste wijze met klantgegevens om te gaan. Wij leggen uit hoe CRM werkt voor de financiële dienstverlening.

Lees verder

Klantloyaliteit optimaliseren met CRM: 4 tips

Klantloyaliteit is van uiterst belang om klanten te behouden. Wij leggen uit hoe CRM klantloyaliteit en klantbehoud kan versterken.

Lees verder